Thursday, September 26, 2013

การดูแลเว็บไซต์ก็สำคัญ


การดูแลเว็บไซต์นั้นสำคัญพอๆกับการ รับทำเว็บไซต์เชียงใหม่ เพราะว่าการดูแลเว็บไซต์นั้นไม่ใช่เพียงแค่ดูแลให้เว็บสามารถเข้าได้โดยไม่ติดขัด แต่การดูแลเว็บไซต์ที่ดีนั้นควรจะมีการดูแลควบคุมคุณภาพของเว็บไซต์อยู่ตลอดเวลา โดยการเพิ่มเนื้อหาหรือข่าวสารต่างๆเพื่อให้เว็บมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ตลอดเวลาในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงทุกนาทีทุกชั่วมงนะครับ อาจจะเป็น 3 วันต่อรอบ หรือ สัปดาห์ละครั้งก็ยังดีครับ

No comments: