Thursday, October 24, 2013

แนะนำเรื่องบริการรับทำเว็บไซต์ สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง


วันนี้ผมจะมาแนะนำรูปแบบและวิธีการบริการ รับทำเว็บไซต์ เชียงใหม่ สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง
วิธีการทำเว็บไซต์ของแต่ละบริษัทก็จะแตกต่างกันไป โดยแบ่งออกเป็น 2 วิธีใหญ่ๆ คือ
       1.ทำโดยใช้เว็บสำเร็จรูป(CMS) เช่น Joomla , Wordpress และอื่นๆ วิธีนี้จะสะดวกตรงที่ผู้รับทำเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเป็นเลยก็ได้ เพราะเว็บสำเร็จรูปจะมีระบบการทำงานมาให้สำเร็จแล้ว เพียงแค่เลือกมาใช้งาน ดังนั้นการทำเว็บไซต์ด้วยวิธีนี้จึงมีราคาถูก แต่ข้อเสียคือการออกแบบหน้าตาเว็บไซต์มีข้อจำกัดอีกทั้งยังเปลืองพื้นที่ในเซฟเวอร์(Hosting)เนื่องจากเว็บสำเร็จรูปจะมีระบบการทำงานมาให้ทั้งหมดให้เราเลือกใช้ ซึ่งบางระบบเราไม่จำเป็นต้องใช้งานก็ต้องเก็บไว้ในเซฟเวอร์ด้วย      2.ทำโดยเขียนขึ้นเองทั้งหมด วิธีนี้จะเป็นวิธีสำหรับผู้ที่มีความชำนาญในการเขียนโปรแกรม PHP, Javascript, HTML, CSS เป็นต้น ข้อดีของวิธีการนี้คือ การออบแบบทำได้หลากหลาย ระบบภายในเว็บไซต์จะมีแค่ที่จำเป็นต้องใช้งานเท่านั้น ทำให้ไม่เปลืองพื้นที่เซฟเวอร์(Hosting) ข้อเสียคือเป็นวิธีการที่ยาก ต้องศึกษาการเขียนโปรแกรมอย่างชำนาญ นอกจากนี้ยังมีการเขียนเว็บไซต์ด้วย Framework เช่น CodeIgniter ,Yii ,Laravel เป็นต้น วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ค่อนข้างยากมาก เนื่องจากมีการทำงานที่ซับซ้อน แต่มีความปลอยภัยมาก เพราะมีระบบทำงานแบบ OOP คือมีการทำงานแบบแบ่งออกเป็นส่วนๆ ทำให้มีการประมวลผลที่เร็วขึ้น 


ด้วยประสบการณ์ในการทำงานมาหลายปี เรา siam-webdesign จึงเลือกวิธีการทำเว็บไซต์ด้วย Framework เพราะเราต้องการมอบผลงานที่ดีและมีคุณภาพที่สุดให้กับลูกค้าของเรา
จากบทความนี้ ผู้เขียนหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อลูกค้าที่สนใจอยากจะทำเว็บไซต์ ไว้ศึกษาก่อนจะตัดสินใจใช้บริการรับทำเว็บไซต์

No comments:

Post a Comment